Familiale bemiddeling

Hebben jullie samen een probleem waar jullie maar in blijven vastzitten? Willen jullie graag een eensgezinde oplossing voor jullie conflict? Probeer te vermijden dat jullie naar de rechtbank moeten om hieruit te komen en kies voor bemiddeling.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een wettelijke erkende manier om op een gelijke wijze samen op zoek te gaan naar oplossingen van uw conflict zonder hiervoor naar de rechtbank te gaan. Op die manier bespaart u lange aanslepende en kostelijke juridische procedures.

Waarom een bemiddelaar?

De bemiddelaar laat jullie beiden gelijkwaardig participeren aan het proces, op die manier kunnen jullie luisteren naar elkaars bekommernissen. Dit doet de bemiddelaar zonder partij te trekken voor een van jullie beiden. 

De bemiddelaar  zal geen eindoordeel vellen over jullie geschil en zal ook niet met oplossingen komen. De bemiddelaar stimuleert jullie om samen tot een oplossing te komen waar iedereen beter van wordt.

Waarom kiezen voor bemiddeling?

 

Bemiddeling is een nieuwe en alternatieve manier om conflicten op te lossen.  

U bent zeker van een positieve en serene afhandeling. De manier van werken biedt de volgende voordelen:

  • Snel: buiten de rechtbank en is onafhankelijk van procedures en wachtlijsten
  • Goedkoop: want de rechtbank kost veel meer
  • Duurzaam: geen winnaars en verliezers zoals in de rechtbank, jullie komen samen tot een akkoord
  • Herstel van relaties: verbeteren van de relaties tussen de partijen
  • Neutraliteit: bemiddelaar is objectief en kiest geen partij
  • Vertrouwelijk: bemiddelaar heeft absoluut beroepsgeheim
  • Vrijwillig: niemand kan gedwongen worden een bemiddeling aan te gaan of verder te zetten

Prijs bemiddeling:

 €150 euro per uur

De kosten worden verdeeld over beide partijen, tenzij anders overeengekomen.

  • Duur consultatie: +/- 1,5 uur
  • Geen extra administratieve kosten